Izdvojeno:
Kako biti pošten podstanar

Kako biti pošten podstanar

Prednosti legalnog podstanarstva

Unajmiti stambeni prostor za studente i mlade ljude općenito, puno je jednostavnije nego li se upustiti se u financijska zaduženja za kupnju nekretnine. No, nakon samog

pronalaska idealnog stana rijetki razmišljaju o prirodi pravnog odnosa najmodavca i najmoprimca.


Ugovor o najmu
Svakako najbitnija stvar je ugovor o najmu. Iako je unajmljivanje stana “na crno” privlačno, ono je zapravo dvosjekli mač, s jedne strane ostavlja prostor za otkaz najma bez najave, ali također ostavlja prostor najmoprimcu da preko noći otkaže najam.

Zbog obostrane zaštite oko ovog i drugih pitanja preporučuje se sklapanje Ugovora o najmu.

Ugovor o najmu stana napravljen kod odvjetnika i ovjeren kod javnog bilježnika stoji otprilike dvije tisuće kuna. Mnogim stanodavcima to se čini puno, iako se ugovorom vlasnik stana osigurava. Može se napraviti i ugovor između dvije stranke koji najmodavac nosi na poreznu upravu gdje prijavljuje primanje stanarine od najmoprimca.

Naime, najmodavac je dužan ugovor o najmu stana kao i sve promjene glede visine najamnine dostaviti upravnom odjelu jedinice lokalne samouprave te nadležnoj poreznoj upravi. U protivnom može biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 500 do 50000 kuna. Ugovor o najmu stana može se sklopiti na određeno i neodređeno vrijeme.

Povisivanje dogovorene najmnine
Najamnina koju za korištenje stana plaća najmoprimac utvrđuje se proizvoljno, ugovorom o najmu stana. Ono na što treba obratiti pažnju je da ako je ugovor sklopljen na neodređeno vrijeme visina najamnine ne može se mijenjati prije isteka roka od jedne godine. Nakon toga roka, svaka ugovorna strana može u pisanom obliku predložiti izmjenu visine najamnine za daljnje razdoblje najviše do iznosa koji odgovara iznosu do 20 posto većem od prosječne slobodno ugovorene najamnine u istom naselju, odnosno županiji za stan koji se po površini, opremljenosti i položaju može usporediti sa stanom koji se daje u najam.

Pravo na povrat poreza
Također treba napomenuti da glavni uzrok ne prijavljivanja podstanara plaćanje poreza na dohodak, što u praksi mjesečno većinom iznosi 100 do 300 kuna ovisno o cijeni najma. Na stanarinu od 2000 kn najmoprimac plaća 247 kuna poreza, ali se onda iznos stanarine može prijaviti za poreznu olakšicu u iznosu od 50% uplaćene stanarine, ali maksimalno 12.000 kn godišnje.

Ugovorom o najmu stana uređuju se međusobni odnosi ugovornih strana te ako se jedna od strana ne pridržava ugovora, primjerice, ako podstanar uništava imovinu ili ne plaća režije, može ga se izbaciti iz stana po hitnom postupku bez dugotrajnih sudskih procesa. Međutim, najmodavac ne može otkazati najam ako prethodno pisano ne opomene najmoprimca da u roku od 30 dana otkloni razloge za otkaz.

 

Autor Ante Popić

Vođen vlastitim iskustvom pokrenut je portal Epodstanar.com koji bi trebao olakšati traženje bitnih informacija za život podstanara te prenjeti neka njihova iskustva..... --Ako i vi imate priču ili pitanje kontaktirajte me na--: urednik@Epodstanar.com

Ostavi komentar!

Adresa neće biti objavljena.

Scroll To Top