Izdvojeno:
Kako dobiti što veći povrat poreza?

Kako dobiti što veći povrat poreza?

 

Nakon što su olakšice koje je država priznavala pri obračunu poreza na dohodak iz godine u godinu gubile na opsegu, od srpnja prošle godine većina bitnih prestala je vrijediti.

 

No, ukinuta prava ipak vrijede još za prvu polovicu 2010. godine i do ukupnog iznosa od šest tisuća kuna. Iskoristite ih dok možete – već iduće godine vjerojatno nećete imati priliku.

Kako izvući što više novca od Porezne uprave piše portal Pametna kuna.

Sve uplate, računi i ostale isprave koje dokazuju status i prava moraju biti naslovljene na datum do 30 lipnja. 2010.

Nakon izmjena Zakona o porezu na dohodak, na snazi su još samo – odbici; osobni, odbitak za uzdržavane članove i invalidnost.

Olakšice za stambene potrebe – obuhvaćaju kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora, održavanje postojećeg i plaćenu slobodno ugovorenu najamninu te kamate na stambene kredite i izdatke za popravke koji se ubrajaju u održavanje stana.

Priložite bankovnu potvrdu o iznosu uplaćenih kamata na stambeni kredit u prvih šest mjeseci 2010., račune za građevinske intervencije u stanu/kući, koje glase na vas.

Da bi iskoristili olakšicu za investicijsko održavanje, priložite i dokaz o vlasništvu nad nekretninom uz potvrdu o prebivalištu ili boravištu na toj adresi te izjavu da na toj adresi stalno boravite.

Podstanari prilažu presliku ugovora o najmu i dokaze o plaćenoj najamnini (preslike naloga o doznaci najamnine, potvrdu najmodavca i slično).

Iznimno, ne priznaje se odbitak za kredit podignut prije 1. siječnja 2003. godine, ako je plaćena kamata tijekom 2008. godine bila niža od šest posto.

Olakšice na uplaćene premije životnog osiguranja s obilježjem štednje – to su uplaćene premije životnog osiguranja koje imaju obilježje štednje, premije dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.

Porezno se priznaju pod uvjetom da ste u polici osiguranja navedeni kao osiguranik, a u pravilu istodobno i kao ugovaratelj osiguranja.

Ako su u polici osiguranja kao osiguranici navedeni samo članovi obitelji, izdaci neće biti priznati. Ako su posrijedi police uzajamnog životnog osiguranja, u kojima su kao osiguranici navedeni i porezni obveznik i članovi njegove obitelji, izdaci za uplaćene premije priznaju se svim osiguranicima u jednakim dijelovima.

Za priznavanje dijela osobnog odbitka na osnovi doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje plaćenih u zemlji, dostavite i preslike naloga o uplati doprinosa, a za korištenje izdatka na osnovi uplaćenih premija osiguranja potvrde osiguravatelja.

Olakšice za stvarne troškove zdravstvenih usluga u Hrvatskoj za vlastite potrebe koje ne pokriva polica zdravstvenog osiguranja – to su liječnički pregledi, dijagnostičke i laboratorijske pretrage, dijagnostički i terapijski postupci, operativni zahvati, stomatološke usluge, lijekovi, ortopedska pomagala, dioptrijske naočale i slično.

Da bi ih dokazali, priložite izvorne račune zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika privatne prakse te potvrde o plaćenoj participaciji i administrativnim pristojbama prilikom korištenja zdravstvene zaštite, kao i pisanu izjavu da niste platili sredstvima dobivenim od darovanja pravnih i fizičkih osoba.

Kao porezna olakšica neće biti priznati troškovi estetskih i kozmetičkih zahvata te kozmetička sredstva koja nisu medicinski indicirana, troškovi sanitetskog i potrošnog materijala i lijekova te sredstva koja se mogu kupiti bez recepta.

Ne priznaje se odbitak za usluge i lijekove plaćene u inozemstvu, kao ni izdaci plaćeni na teret osnovnog, dopunskog ili privatnoga zdravstvenog osiguranja te darovanja.

Autor Ante Popić

Vođen vlastitim iskustvom pokrenut je portal Epodstanar.com koji bi trebao olakšati traženje bitnih informacija za život podstanara te prenjeti neka njihova iskustva..... --Ako i vi imate priču ili pitanje kontaktirajte me na--: urednik@Epodstanar.com

Ostavi komentar!

Adresa neće biti objavljena.

Scroll To Top