Izdvojeno:

Kako unajmiti pristojan stan

Unajmiti stambeni prostor za mnoge je, posebice za studente i mlade ljude općenito, puno jednostavnije nego li se upustiti u zaduženja za kupnju nekretnine. No, nakon samog pronalaska idealnog stana rijetki razmišljaju o prirodi pravnog odnosa u koji ulaze unajmljivanjem nekretnine.Svakako najbitnija stvar su ugovori o najmu. Ma koliko god da unajmljivanje stana “na crno” zna biti primamljivo jer ostavlja prostor za otkaz najma bez najave, preporučuje se sklapanje ugovora o najmu sa najmodavcem. Ugovorom o najmu stana uređuju se međusobni odnosi ugovornih strana, trebao bi biti pisanog oblika i sadržavati opis stana, odnosno dijela stana koji se daje u najam, visinu najamnine i način plaćanja, vrstu troškova koji se plaćaju u svezi sa stanovanjem i način na koji će se plaćati, podatke o osobama koje će se zajedno s najmoprimcem koristiti stanom, vrijeme trajanja najma, odredbe o održavanju stana, odredbe o uporabi zajedničkih prostorija, zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i zemljišta koje služi zgradi te odredbe o primopredaji stana. Najmodavac je dužan ugovor o najmu stana kao i sve promjene glede visine najamnine dostaviti upravnom odjelu jedinice lokalne samouprave, odnosno Grada Zagreba te nadležnoj poreznoj upravi. U protivnom može biti kažnjen novčanom kaznom u iznosu od 1000 do 5000 kuna.

Ugovor o najmu stana može se sklopiti na određeno i neodređeno vrijeme. Kod ugovora sklopljenih na određeno vrijeme važno je istaknuti da se oni prema zakonu o najmu stanova smatraju prešutno obnovljenim za isto vrijeme trajanja ako ni jedna ugovorna strana najmanje 30 dana prije isteka ugovorenog vremena ne obavijesti u pisanom obliku drugu ugovornu stranu da ne namjerava sklopiti ugovor na određeno vrijeme za daljnje razdoblje. U slučaju da najmodavac želi sklopiti ugovor o najmu stana za daljnje razdoblje, ali prema izmijenjenim uvjetima, dužan je o tome obavijestiti najmoprimca. A ako najmoprimac u roku od 15 dana od primitka takve obavijesti ne prihvati ponudu, smatrat će se da ne želi sklopiti ugovor za daljnje razdoblje.

Ono što je najgore kod unajmljivanja stambenog prostor je da se lako može dogoditi da vam najmodavac gotovo preko noći otkaže najam primjerice ako u njega namjerava useliti sam ili ga pak ustupiti svojim potomcima. Najmodavac može otkazati ugovor o najmu stana također i ako se najmoprimac ili drugi korisnici stana koriste stanom suprotno Zakonu i ugovoru o najmu stana. To posebno vrijedi za slučaj ako najmoprimac ne plati u ugovorenom roku najamninu i druge ugovorene troškove u svezi sa stanovanjem, ako najmoprimac stan ili dio stana daje u podnajam bez dopuštenja najmodavca. Također ugovor može biti otkazan i ako najmoprimac ili drugi korisnici stana ometaju druge najmoprimce ili korisnike zgrade u mirnom korištenju stanom ili poslovnim prostorom te ako se najmoprimac ili drugi korisnici stana ne koriste stanom za stanovanje, već se njime koriste u cijelosti ili djelomično za druge namjene. No, ako i dođe do otkazivanja ugovora najmodavac ne može najmoprimcu otkazati najam ako ga prethodno pisano ne opomene da u roku od 30 dana otkloni razloge za otkaz. U svakom slučaju najmodavac mora najmoprimcu dati rok za iseljenje od tri do šest mjeseci, ovisno o razlozima otkazivanja najma.

Autor Ante Popić

Vođen vlastitim iskustvom pokrenut je portal Epodstanar.com koji bi trebao olakšati traženje bitnih informacija za život podstanara te prenjeti neka njihova iskustva..... --Ako i vi imate priču ili pitanje kontaktirajte me na--: urednik@Epodstanar.com

Ostavi komentar!

Adresa neće biti objavljena.

Scroll To Top