Izdvojeno:
Samo 61 prijava za najam POS stanova u Splitu, a za kupnju zainteresirano preko 2000 građana

Samo 61 prijava za najam POS stanova u Splitu, a za kupnju zainteresirano preko 2000 građana

Iako je rok za izgradnju POS stanova na Kili službeno zakazan za lipanj iduće godine, državna Agencija za promet nekretninama objavila je na svojim stanicama javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam. Nakon Zagreba i Osijeka javni poziv dočekao je i Split, a poziv je otvoren do do 30 rujna. APN nudi stanove od 60 kvadrata naviše, a raspon cijena za najam kreće se od 23 kune za metar četvorni u stanu do 60 m2 te 21 kunu za kvadrat u stanovima većim od 60 metara četvornih. Država će omogućiti i otkup istih stanova i to po kupoprodajnoj cijeni od 1025,83 Eura za metar kvadratni.

U obzir za najam stana mogu doći samo oni građani koji nisu vlasnici nekretnine na području na kojem žele unajmiti POS-ovu nekretninu, a isto vrijedi i za članove domaćinstva koji namjeravaju živjeti u unajmljenom stanu. Jedan od uvjeta za najmoprimce je i da visina najamnine ne prelazi 30 posto mjesečnih prihoda svih članova domaćinstva.

Najmoprimci će biti izabrani po sličnim kriterijima po kojima su se birali kupci za POS-ove stanove, odnosno sukladno dobivenim bodovima bit će svrstani u red prvenstva koje pak ostvaruju na temelju neriješenoga stambenog statusa, godina, stručne spreme, statusa samohranog roditelja/posvojitelja/partnera skrbnika ili statusa hrvatskoga ratnog vojnog invalida.

Ugovor o najmu sklapat će se na rok od 60 mjeseci, uz mogućnost naknadnih produljenja od po 36 mjeseci.

Budući da se nekretnine daju u najam se mogućnošću kupnje, u pozivu se naglašava kako će kupoprodajna cijena biti nepromjenjiva najviše 60 mjeseci od dana sklapanja ugovora o najmu te se istekom navedenog roka ponovno utvrđuje od strane stalnog sudskog vještaka procjenom. Ukoliko se korisnici odluče za kupnju, cijenu će biti moguće umanjiti za iznos plaćene najamnine, a to će u najboljem slučaju iznositi 100% uplaćenog iznosa, no samo ukoliko se ugovor o kupnji sklopi unutar 36 mjeseci. Ukoliko do sklapanja ugovora prođe više od 3 godine, a manje 5 ukupna cijena umanjit će se za 85% uplaćene najamnine, a nakon 5 godina provedenih u najmu ukupna cijena se neće umanjivati.

Kako doznajemo, do sada je na adresu APN-a stigao tek 61 zahtjev iz Splita, no budući da je za kupnju stanova predano nešto više od 2000 njih, očekuje se da će broj porasti do kraja isteka roka za prijavu. Tada će se znati i koliko je stanova na Kili prodano, ali i koliko će ih ostati za najam, kazao je na HNS-ovoj konferenciji za medije dogradonačelnik Goran Kovačević.

– Razgovor se obavlja s osobama s liste prvenstva do broja tisuću, no među njima ima onih koji nisu kreditno sposobni, ali i onih kojima je stan preferencijske kvadrature izmakao. Stoga tek nakon što se ponude alternative stanova s Kile 1 ćemo znati koliko se stanova prodalo, a koliko je će ostati za najam. – istaknuo je Kovačević koji se danas sa saborskim kolegama Srđanom Gjurkovićem i Nadom Turinom osvrnuo na problematiku POS-a.

– Trenutno je u Splitu u izgradnji 409 stanova, planira se još 169, no ukoliko bude interesa moguće je da se krene u izgradnju još 150 samo za najam. Znamo da su građanima osim komunalne infrastrukture veoma važni škole i vrtići i uvjeren sam da će Grad Split to znati pratiti, budući da je u izgradnji već jedan vrtić na Kili. – kazao je Gjurković.

Autor Ante Popić

Vođen vlastitim iskustvom pokrenut je portal Epodstanar.com koji bi trebao olakšati traženje bitnih informacija za život podstanara te prenjeti neka njihova iskustva..... --Ako i vi imate priču ili pitanje kontaktirajte me na--: urednik@Epodstanar.com

2 komentara

  1. uzmite svoj zajam bez plaćanja bilo čega prije nego što ste ga dobili Bio sam previše anarhičan s idiotima koji trebaju novac. ali nastavio sam tražiti zajam dok nisam naišao na ovog zajmodavca Nueza. Uvjeravam vas da sam svoj zajam primio isti dan, svoj sam dobio bez protokola. Mogu vam dati i e-poštu ovog zajmodavca

    nuezantonio539@gmail.com

  2. Pročitajte ovu izjavu o pozajmljivanju novca koju sam vam poslao, moji prijatelji. Kredit koji sam tražio od 2019. i prevarili su me za više od 7.000 € jer sam ja neko i nikad se ne obeshrabrujem. uprkos prevari koju sam doživeo, i dalje nastavljam da tražim ovaj zajam sve dok nisam naišao na prijatelja koji mi je dao e-poruku od zajmoprimca g. NUEZ ANTONIO Kunem vam se da sam dobio svoj kredit kod ovog zajmodavca bez ikakvih problema i ja sam postanite veliki trgovac, tako da moram podijeliti ovu poruku s vama i to je čudo koje mi je Bog učinio. Zahvaljujem se dobrom Gospodu, mom prijatelju i zajmodavcu. Ostavljam vam mejl adresu kreditne institucije za one kojima je takođe potreban kredit.

    nuezantonio539@gmail.com

    Bog te blagoslovio, draga moja, do sljedećeg puta.

Ostavi komentar!

Adresa neće biti objavljena.

Scroll To Top