Izdvojeno:
Za koga će biti povrata poreza?

Za koga će biti povrata poreza?

Promjenom zakona koji je stupio na snagu 1. srpnja 2010. ukinute su gotovo sve porezne olakšice. Lani smo do ožujka prijavljivali olakšice ostvarene u prvoj polovini 2010., a ove godine će do ožujka tek rijetki podnositi prijave i tražiti povrat poreza.

Pravo na povrat poreza imaju oni koji lani nisu iskoristili porezne olakšice na temelju osobnih odbitaka, odbitaka za uzdržavanje članova obitelji, povećane odbitke za posebna područja te za donacije.

Naime, svakom obvezniku Porezna uprava priznaje neoporeziv dio dohotka, takozvani osobni odbitak koji iznosi 21.600 kuna za čitavu 2011. godinu. Tu olakšicu u godišnjoj poreznoj prijavi moći će koristiti obveznici koji je nisu koristili ili koji su je lani djelomično koristili. Poput onih kojima su lani neredovito isplaćivane plaće ili su bili na dužem bolovanju.

Olakšica za darivanje

Poreznu olakšicu, a time i veću plaću/mirovinu mogu ostvariti i oni obveznici koji prijave Poreznoj upravi da su lani uzdržavali članove obitelji, a to lani nisu učinili. Uzdržavanim članovima uže obitelji smatraju se oni kojima je prošlogodišnji oporezovani dohodak manji od 10.800 kuna, a to je bruto iznos smanjen za doprinose. Za uzdržavane članove obitelji priznaje se 50 posto od osobnog odbitka. Dakle, ako je osobni odbitak 21.600 kuna, polovina iznosi 10.800 kuna. Za prvo dijete se, također, priznaje 50 posto, za drugo 70 posto, piše Glas Slavonije.

Olakšicu je moguće ostvariti do visine dva posto primitaka u prošloj godini za koju je podnesena godišnja porezna prijava. Ostvaruju je porezni obveznici koji su darivali novac ili je darivanje bilo u naravi, a što je doznačeno na žiro-račun u kulturne, odgojno-obrazovne, znanstvene, zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe udrugama i drugim osobama koje te djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima.

Porezna prijava se isplati i onima koji žive u brdsko-planinskom području ili području od posebne državne skrbi jer mogu prijaviti veće odbitke i time ostvariti povrat poreza.

Prijave tek početkom veljače

Očekuje se da će tek početkom veljače, kad tvrtke dostave svojim radnicima potvrde o primicima u 2011., građani početi podnošenje godišnjih prijava poreza na dohodak.

Obveznici prijavljivanja

Podnošenje godišnje prijave i dalje je obvezno za one koji su ostvarili dohodak od nesamostalnog rada kod dva ili više poslodavaca istodobno; za dohodak od samostalne djelatnosti te ako poslodavac (ili sam isplatitelj) nije uplatio porez i prirez porezu na dohodak te za dohodak od nesamostalnog rada koji ostvare članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi. Prijavu moraju podnijeti i umjetnici koji su iskoristili 55 posto priznatih paušalnih izdataka te hrvatski ratni vojni invalidi koji su koristili porezne olakšice.

Autor Ante Popić

Vođen vlastitim iskustvom pokrenut je portal Epodstanar.com koji bi trebao olakšati traženje bitnih informacija za život podstanara te prenjeti neka njihova iskustva..... --Ako i vi imate priču ili pitanje kontaktirajte me na--: urednik@Epodstanar.com

Ostavi komentar!

Adresa neće biti objavljena.

Scroll To Top