Izdvojeno:
Izračunajte povrat poreza kroz automatski obračun!

Izračunajte povrat poreza kroz automatski obračun!

Porez ne trebaju prijavljivati oni koji su dobivali mirovinu samo od HZMO-a, koji imaju dohodak od imovine ili najma (ako je plaćen predujam poreza po poreznom rješenju), koji imaju dohodak od kapitala ili od osiguranja.

No, građani i dalje mogu podnijeti poreznu prijavu ako procijene da imaju osnovu za povrat poreza, a u tom slučaju moraju u Poreznoj prijavi iskazati sve ostvarene primitke u 2011. godini. Mogući povrat poreza možete izračunati preko obrasca s automatskim izračunom koji je pripremila Erste banka.

Za to će im trebati i odgovarajući dokumenti, a to su kartica PK-1, PK-2 i potvrda o isplaćenom dohotku, koje je potrebno priložiti uz poreznu prijavu.

Detalje o podnošenju prijave poreza na dohodak možete naći ovdje.

Autor Ante Popić

Vođen vlastitim iskustvom pokrenut je portal Epodstanar.com koji bi trebao olakšati traženje bitnih informacija za život podstanara te prenjeti neka njihova iskustva..... --Ako i vi imate priču ili pitanje kontaktirajte me na--: urednik@Epodstanar.com

Ostavi komentar!

Adresa neće biti objavljena.

Scroll To Top