Izdvojeno:
Povrat poreza!

Povrat poreza!

Na snazi su još uvijek osnovni osobni odbitak i osobni odbici za uzdržavane članove uže obitelji i djecu te odbici za invalidnost. 

Odnose se na djecu koju uzdržavaju roditelji, posvojitelji, skrbnici, poočimi i pomajke. Ostali uzdržavani članovi mogu biti roditelji, vaši ili vašeg bračnog druga, preci i potomci u izravnoj liniji te bivši bračni drugovi za koje plaća alimentaciju.

Osnovni je osobni odbitak 1.800 kuna, za umirovljenike do 3.200 kuna na mjesec.

Uvećavaju se ako živite na području posebne državne skrbi ili brdsko-planinskom području.

Koliki je odbitak za djecu?

Za uzdržavane članove obitelji faktor osnovnog odbitka iznosi 0,5.

Isti se faktor koristi za prvo dijete. Za drugo je 0,7, treće 1,0, četvrto 1,4, a za peto 1,9. Za svako daljnje dijete progresivno se uvećava, i to 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 1,0 i više, u odnosu prema prethodnom djetetu.

Pravo na dodatni faktor osnovnog osobnog odbitka 0,3 imate za sebe i svakog uzdržavanog člana obitelji te svako dijete ako mu je ustanovljena invalidnost. Ako je ta invalidnost 100-postotna ili postoji pravo na tuđu pomoć i njegu, odbitak se povećava na faktor 1,0.

Ne može se koristiti olakšica za dijete koje je ostvarilo primitke veće od 10.800 kn.

Posebna područja i veterani

Osnovni osobni odbitak za tri područja posebne državne skrbi (PPDS) i brdsko-planinska područja (BPP) iznosi 3840 kn za prvu skupinu, 3200 kn za drugu skupinu te 2400 kn na mjesec za treću skupinu i brdsko-planinska područja.

Porezni obveznici ovdje mogu umanjiti porez na dohodak za 100 posto na PPDS prve skupine, 75 posto na PPDS druge skupine i 25 posto na PPDS treće skupine i BPP.

U primjeni i dalje ostaju oslobođenja za hrvatske ratne vojne invalide i članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata te sukladno članku 53.Zakona o pravima HRVI ne plaćaju porez na dohodak od nesamostalnog rada razmjerno stupnju svoje invalidnosti.

Po kojoj stopi plaćate porez?

Godišnji porez na dohodak za 2010. obračunava se po prosječnim poreznim stopama:

• 13,5 posto (do 43.200 kn)
• 25 posto (iznad 43.200 kn do 108.000 kn)
• 30 posto (iznad 108.000 kn do 129.600 kn)
• 37,5 posto (iznad 129.600 kn do 302.400 kn)
• 42,5 posto (iznad 302.400 kn)

Autor: Valentina Wiesner-Mijić
Izvor: pametnakuna.hr

Kako izvući povrat poreza ili platiti što manje?

Ono što se godinama naslućivalo, konačno se lani i dogodilo. Nakon što su olakšice koje je država priznavala pri obračunu poreza na dohodak iz godine u godinu gubile na opsegu, od srpnja prošle godine većina bitnih prestala je vrijediti.

U rezanju proračunskih izdataka među prvima su došle na odstrijel. Premda većini građana ta odluka ne odgovara (vjerojatno ni onima koji su je donijeli) i upitno je koliko gospodarstvo može imati koristi od nje, situacija je banalno jednostavna. Država nam je siromašna, prezadužena i krajnje je neizvjesno kad će takva prestati biti.

Razmislite o tome idući put kad izađete na birališta.

No, ukinuta prava ipak vrijede još za prvu polovicu 2010. godine i do ukupnog iznosa od šest tisuća kuna. Iskoristite ih dok možete – već iduće godine vjerojatno nećete imati priliku.

Sve uplate, računi i ostale isprave koje dokazuju status i prava moraju biti naslovljene na datum do 30 lipnja. 2010.

Nakon izmjena Zakona o porezu na dohodak, na snazi su još samo – odbici; osobni, odbitak za uzdržavane članove i invalidnost.

Što je ukinuto, ali se još može iskoristiti? 

Olakšice za stambene potrebe – obuhvaćaju kupnju ili gradnju prvog stambenog prostora, održavanje postojećeg i plaćenu slobodno ugovorenu najamninu te kamate na stambene kredite i izdatke za popravke koji se ubrajaju u održavanje stana.

Priložite bankovnu potvrdu o iznosu uplaćenih kamata na stambeni kredit u prvih šest mjeseci 2010., račune za građevinske intervencije u stanu/kući, koje glase na vas.

Da bi iskoristili olakšicu za investicijsko održavanje, priložite i dokaz o vlasništvu nad nekretninom uz potvrdu o prebivalištu ili boravištu na toj adresi te izjavu da na toj adresi stalno boravite.

Podstanari prilažu presliku ugovora o najmu i dokaze o plaćenoj najamnini (preslike naloga o doznaci najamnine, potvrdu najmodavca i slično).

Iznimno, ne priznaje se odbitak za kredit podignut prije 1. siječnja 2003. godine, ako je plaćena kamata tijekom 2008. godine bila niža od šest posto.

Olakšice na uplaćene premije životnog osiguranja s obilježjem štednje – to su uplaćene premije životnog osiguranja koje imaju obilježje štednje, premije dopunskog i privatnog zdravstvenog osiguranja te dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.

Porezno se priznaju pod uvjetom da ste u polici osiguranja navedeni kao osiguranik, a u pravilu istodobno i kao ugovaratelj osiguranja.

Ako su u polici osiguranja kao osiguranici navedeni samo članovi obitelji, izdaci neće biti priznati. Ako su posrijedi police uzajamnog životnog osiguranja, u kojima su kao osiguranici navedeni i porezni obveznik i članovi njegove obitelji, izdaci za uplaćene premije priznaju se svim osiguranicima u jednakim dijelovima.

Za priznavanje dijela osobnog odbitka na osnovi doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje plaćenih u zemlji, dostavite i preslike naloga o uplati doprinosa, a za korištenje izdatka na osnovi uplaćenih premija osiguranja potvrde osiguravatelja.

Olakšice za stvarne troškove zdravstvenih usluga u Hrvatskoj za vlastite potrebe koje ne pokriva polica zdravstvenog osiguranja – to su liječnički pregledi, dijagnostičke i laboratorijske pretrage, dijagnostički i terapijski postupci, operativni zahvati, stomatološke usluge, lijekovi, ortopedska pomagala, dioptrijske naočale i slično.

Da bi ih dokazali, priložite izvorne račune zdravstvenih ustanova i zdravstvenih radnika privatne prakse te potvrde o plaćenoj participaciji i administrativnim pristojbama prilikom korištenja zdravstvene zaštite, kao i pisanu izjavu da niste platili sredstvima dobivenim od darovanja pravnih i fizičkih osoba.

Kao porezna olakšica neće biti priznati troškovi estetskih i kozmetičkih zahvata te kozmetička sredstva koja nisu medicinski indicirana, troškovi sanitetskog i potrošnog materijala i lijekova te sredstva koja se mogu kupiti bez recepta.

Ne priznaje se odbitak za usluge i lijekove plaćene u inozemstvu, kao ni izdaci plaćeni na teret osnovnog, dopunskog ili privatnoga zdravstvenog osiguranja te darovanja.

Olakšice za donacije, odnosno “darove u tuzemstvu u naravi i u novcu” – priznat će vam ih ako su proslijeđeni za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske i vjerske svrhe te udrugama koje djeluju u skladu s posebnim propisima.

Priznaje se do dva posto primitaka za koje je u prethodnoj godini podnesena porezna prijava i utvrđen porez na dohodak.

Iznimno se odbitak uvećava ako su donacije dane prema odlukama mjerodavnih ministarstava o provedbi i financiranju posebnih programa i akcija, ali ne i za redovitu djelatnost primatelja darova.

Trebate dostaviti preslike naloga o doznaci u novcu i ugovora o danim darovanjima u drugim dobrima i uslugama.

Autor: Valentina Wiesner-Mijić
Izvor: pametnakuna.hr

Autor Ante Popić

Vođen vlastitim iskustvom pokrenut je portal Epodstanar.com koji bi trebao olakšati traženje bitnih informacija za život podstanara te prenjeti neka njihova iskustva..... --Ako i vi imate priču ili pitanje kontaktirajte me na--: urednik@Epodstanar.com

Ostavi komentar!

Adresa neće biti objavljena.

Scroll To Top